Vermogensfondsen

Ben je op zoek naar financiële ondersteuning voor jouw non-profitorganisatie? Het werven van fondsen bij vermogensfondsen kan een effectieve manier zijn om positieve impact te realiseren. Met een stapsgewijze aanpak, een goed projectplan en voldoende tijd en aandacht voor de aanvraag, vergroot je de kans op succes.

Vermogensfondsen dragen bij aan maatschappelijke terreinen, zoals gezondheidszorg, kunst en cultuur, welzijn en sociale rechtvaardigheid. Ze beschikken samen over aanzienlijke financiële middelen en zijn op zoek naar projecten die aansluiten bij hun doelstellingen. Door samen te werken met vermogensfondsen kun je niet alleen financiële steun ontvangen, maar ook gebruikmaken van hun netwerk en expertise.

Stappenplan voor het benaderen van vermogensfondsen

Het benaderen van vermogensfondsen vraagt om een strategische aanpak. Hier zijn zes belangrijke stappen om te volgen (klik op het pijltje om uit te klappen).

De meeste vermogensfondsen geven de voorkeur aan ondersteuning van afgebakende projecten. Deze projecten moeten een duidelijk begin en einde hebben, meetbare impact, een planning en een begroting. Als eerste stap verzamel je daarom een aantal mogelijke projecten (maximaal 5) en werk je deze kort uit. Blijf daarbij dicht bij de kern van jouw organisatie en presenteer geen onrealistische plannen.

Ga op zoek naar vermogensfondsen die aansluiten bij de waarden, missie en doelstellingen van jouw organisatie. Bekijk hun website, jaarverslagen en eerdere gesteunde projecten om te begrijpen waar ze aan bijdragen. Maak een longlist van kansrijke fondsen. Let goed op of je aan de basisvoorwaarden voldoet en welke deadlines er zijn voor het indienen van aanvragen. Als je twijfelt of jouw organisatie bij een bepaald fonds past, kun je soms bellen of mailen om dit te verifiëren.

Nu je weet waar je financiering voor nodig hebt en met welke fondsen je dezelfde missie deelt, is de volgende stap om de projecten te matchen met de fondsen waar ze het beste bij passen. Maak vervolgens een ranglijst van de projectideeën en bepaal welk project op dit moment de meeste kans van slagen heeft. Hiermee ga je als eerste aan de slag.

Het projectplan vormt de basis van je aanvraag. Hierin beschrijf je het probleem dat je wilt aanpakken, jouw oplossing en je aanpak. Wees concreet, vermijd vaktaal en maak duidelijk waarom dit project voor jouw organisatie zo belangrijk is. Houd het projectplan beknopt, aangezien fondsen veel aanvragen ontvangen. Als je iets uitgebreider wilt toelichten, voeg dit dan als bijlage toe. Vraag ook iemand van buiten de organisatie om het projectplan door te lezen. Als een buitenstaander het begrijpt, ben je op de goede weg.

Met het projectplan en je selectie van fondsen ga je aan de slag. Bekijk per fonds zorgvuldig hoe je een aanvraag moet indienen en welke documenten ze willen ontvangen, aangezien dit per fonds kan verschillen. Neem de tijd en zorg ervoor dat je aanvraag volledig is. Geef bij elke aanvraag ook aan waarom je juist bij dat fonds steun vraagt.

De tijd die het fonds nodig heeft om een besluit te nemen, verschilt sterk per fonds. Als je een afwijzing ontvangt, probeer dan te achterhalen wat de reden is. Dit kan je helpen bij volgende aanvragen. Als je financiering krijgt toegekend, stuur dan als eerste een bedankje. Afhankelijk van de voorwaarden die het fonds stelt, houd je de donateur op de hoogte van de voortgang van het project. In ieder geval na afloop, of bij een meerjarig project elk jaar, stuur je een beknopte rapportage.

Hulp bij het benaderen van vermogensfondsen

Heb je nog vragen over hoe je het beste vermogensfondsen kunt benaderen, zoek je een frisse blik op je huidige aanpak, heb je hulp nodig bij het identificeren van projecten of het schrijven van projectplannen en aanvragen? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag.

"Het fijne aan Jeroen is dat hij altijd denkt in kansen en mogelijkheden."