Canvas voor Fondsenwerving

Het canvas voor fondsenwerving biedt een effectieve manier om je fondsenwervingsstrategie te starten of kritisch te evalueren. Met een praktische aanpak breng je in kaart waar jouw organisatie voor staat, wie je financieel kunnen ondersteunen en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Hieronder vind je een beknopte uitleg van de verschillende lagen van het canvas voor fondsenwerving (klik op het pijltje om uit te klappen).

Het canvas begint met het ‘Waarom’ van de organisatie – de redenen waarom de organisatie bestaat, de droom van de organisatie. Vervolgens wordt er ingegaan op ‘Hoe’ de organisatie zich onderscheidt en wat haar uniek maakt. ‘Wat’, oftewel de producten of diensten die de organisatie levert, zou het resultaat moeten zijn van de identiteit van de organisatie en hoe deze impact creëert. Daarom volgt ‘Wat’ altijd na ‘Waarom’ en ‘Hoe’.

Wanneer je een goed begrip hebt van de huidige stand van zaken, kun je nauwkeuriger bepalen wat je in de toekomst nodig hebt. Hoe ziet onze huidige financiering eruit en welke kansen en bedreigingen zijn er? Welke fondsenwervende capaciteiten hebben we in huis? Hoe onderscheiden we ons van vergelijkbare organisaties (vooral vanuit het perspectief van een donateur)? Wat zijn de trends op het gebied van fondsenwerving en binnen ons werkgebied? Bij de belangrijkste strategieën verzamel je informatie over de gewenste toekomst van de organisatie (inhoudelijk) en wat daarvoor nodig is (financieel).

Hier bepaal je de verschillende groepen donateurs die relevant zijn voor het behalen van jouw doelen. Je kijkt zowel naar bestaande donateurs als naar gewenste of ideale donateurs. Het is belangrijk om homogene groepen te definiëren, zodat de volgende stappen gemakkelijker kunnen worden ingevuld. Bij de waardepropositie kijk je naar de belofte die je aan de doelgroep doet in ruil voor een financiële bijdrage. Voor de ene groep kan dit sterk gericht zijn op het gevoel van bijdragen aan iets belangrijks, terwijl voor een andere groep toegang tot een specifiek netwerk een belangrijke motivatie kan zijn. Nadat je hebt bepaald wie je wilt bereiken en wat je hen kunt bieden, rijst de vraag via welke kanalen je deze groepen kunt bereiken. Hoe kun je bewustzijn creëren en een connectie maken op basis van het ‘Waarom’ van jouw organisatie? Tot slot, de activiteiten. Als je de aandacht van de juiste doelgroep hebt, wat ga je dan precies doen of zeggen om van aandacht naar actie over te gaan? Welk aanbod doe je en welke mechanismen zet je hiervoor in?

Fondsenwerving vereist investeringen, in mensen, software, communicatie en andere middelen. Het duurt vaak tot twee jaar voordat de investering zich terugbetaalt. Daarom is het belangrijk om een manier te vinden om de periode van voornamelijk investeren met weinig opbrengsten te overbruggen. Wees ook voorzichtig met je budget. Werk stap voor stap, test dingen uit en blijf je aanpak verbeteren. Wees realistisch over de verwachte opbrengsten en zorg voor een gezonde mix van financiering, met zowel eenmalige donaties als terugkerende of langlopende inkomsten.

Hulp bij het Canvas voor Fondsenwerving

Heb je nog vragen over het canvas voor fondsenwerving of ben je op zoek naar een frisse kijk van buitenaf om je fondsenwervingsstrategie aan te scherpen? Neem dan contact met mij op. Ik help je graag.