Universiteitsfonds Delft

Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt de TU Delft door bij te dragen aan onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. Onder het motto ‘Team up with Excellence’ bevordert het fonds de ambitie van de universiteit om tot de wereldtop te behoren.

Opdracht

Een van de belangrijkste uitdagingen van het fonds is het creëren van een geefcultuur aan de universiteit. Ik help hieraan mee door het ontwikkelen van een donateursprogramma voor de doelgroep alumni. Samen met de fondsenwervers zetten we vooral in op direct mail, telemarketing en e-mail.

Referentie

Complexe wetenschappelijke begrippen toegankelijk maken voor fondsenwerving is cruciaal in ons werk. Jeroen kan deze complexiteit goed doorgronden en als een ware taalmeester aansprekend maken voor de juiste doelgroep. Daarnaast heeft Jeroen grote strategische denkkracht en de doortastendheid deze in ‘hapklare’ elementen te duiden, zodat operationalisering de strategie snel en tastbaar volgt.

Cindy de Visser
Hoofd Fondsenwerving, Universiteitsfonds Delft

"Jeroen heeft grote strategische denkkracht en de doortastenheid deze in 'hapklare' elementen te duiden."
Cindy de Visser
Hoofd Fondsenwerving